Series

Qua inhoud wordt een fotografische serie in de regel gedefinieerd als een aantal foto’s met een onderlinge samenhang waarin elk van de foto’s een deel van het verhaal vertelt en die elkaar daarbinnen versterken of aanvullen. Dat kan daadwerkelijk een verhaal zijn, zoals een sequentie of beeldverhaal, of verschillende perspectieven op een bepaalde situatie geven, zoals in een documentaire, of die verschillende kanten van een mens of groepje mensen laat zien. Het verhaal kan overigens ook suggestief zijn. En tenslotte kan een serie kan ook verschillende aspecten van een ervaring/beleving belichten die samen een bepaalde sfeer of emotie oproepen en versterken. Die samenhang zal ook duidelijk moeten zijn in de vorm, zoals in kleur(gebruik), contrast, richting/afmeting van de foto’s.

Rhe days fly by

The days fly by

Food on glass

Food on glass

Eenzaamheid

Eenzaamheid

Mode shoot Millitair luchtvaart museum

Mode shoot
Millitair luchtvaart museum

Straatfotografie ZwartWit

Straatfotografie ZwartWit